İnovatif gıda ve tarım girişimcilerini büyütüyoruz

Nedir?

Foodback, gıda ve tarım inovasyonu üzerine çalışan
herkese açık bir girişimcilik platformudur.

Impact Hub İstanbul’un yarattığı ve European Institute of Technology (EIT) Food ağı tarafından desteklenen Foodback; girişimciler, kurumlar ve üniversiteler arasında köprü görevi görür.

Inovasyon
Eğitim
Girişimci
Topluluk

Ekibimiz

Ayşe Sabuncu

Kurucu Ortak

Tuğçe Ergün

Kurucu Ortak

Fulden Gencel

Proje Koordinatörü

Erenşah Ayanlar

Stratejik Mentor