İnovatif gıda ve tarım girişimcilerini büyütüyoruz

Nedir?

Foodback, gıda ve tarım inovasyonu üzerine çalışan
herkese açık bir girişimcilik platformudur.

Impact Hub İstanbul’un yarattığı ve European Institute of Technology (EIT) Food ağı tarafından desteklenen Foodback; girişimciler, kurumlar ve üniversiteler arasında köprü görevi görür.

Inovasyon
Eğitim
Girişimci
Topluluk

Ekibimiz

Ayşe Sabuncu Saraçlar

Kurucu Ortak

Tuğçe Ergün Cireli

Kurucu Ortak

Fulden Gencel Boyacı

Proje Koordinatörü

Erenşah Biçen Ayanlar

Stratejik Mentor